Ik heb een afwijzing ontvangen, wat nu?

Wanneer u een afwijzing heeft ontvangen omdat u geen actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteert, dan mag u een nieuwe aanvraag indienen met nieuwe bewijsstukken. Wij zullen deze dan opnieuw in behandeling nemen.

Heeft u een afwijzing ontvangen om een andere reden en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u in uw afwijzingsbesluit en in het beoordelingskader.