Privacyverklaring

Niets van de gegevens die u achterlaat op deze website wordt gebruikt voor activiteiten anders dan:

  1. het beoordelen of uw organisatie tot de regeling toegelaten kan worden;
  2. u mailen met een positief besluit;
  3. u schriftelijk een negatief besluit sturen.

 

U kunt in het aanmeldingsformulier zelf aangeven of u meer informatie wilt hebben over preventief beleid door het contactpunt dat bij uw organisatie hoort. Als u heeft aangegeven dit te willen, kunt u de eerstvolgende keer dat u informatie ontvangt, u hier ook weer voor afmelden.

Met Ylab, de bouwer van deze website, hebben wij een verwerkersovereenkomst