Privacyverklaring

Niets van de gegevens die u achterlaat op deze website wordt gebruikt voor activiteiten anders dan:

  1. het beoordelen of uw organisatie tot de regeling toegelaten kan worden;
  2. u mailen met een positief besluit;
  3. u schriftelijk een negatief besluit sturen.

Deze informatie bewaren we zolang uw organisatie deelneemt aan de regeling. 

U kunt in het aanmeldingsformulier zelf aangeven of u meer informatie wilt hebben over preventief beleid door het contactpunt dat bij uw organisatie hoort. Als u heeft aangegeven dit te willen, kunt u de eerstvolgende keer dat u informatie ontvangt, u hier ook weer voor afmelden, aanvragen al uw informatie in te zien of uw informatie bij de contactpunten in zijn geheel te laten verwijderen.

Sociale media knoppen

De sociale media knoppen die u op deze website ziet werken zonder cookies en laten geen informatie achter op uw computer. Zij halen ook geen informatie op van uw computer.

Verwerkersovereenkomst

Met Ylab, de bouwer van deze website, hebben wij een verwerkersovereenkomst