Voor wie mag ik geen gratis VOG’s aanvragen?

Gratis VOG’s zijn niet bedoeld voor stagiaires, betaalde werknemers en vrijwilligers die op grond van andere wet- of regelgeving verplicht zijn om een VOG aan te vragen. Dit betekent dat vrijwilligers in de kinderopvang of de tussenschoolse opvang niet onder de Regeling Gratis VOG vallen.