Wat is een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid?

Onder een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid verstaan wij maatregelen die bijdragen aan de veiligheid binnen uw organisatie.

U kunt hierbij denken aan gedragsregels, een aannamebeleid en een vertrouwens(contact)persoon. Meer informatie over deze maatregelen vindt u hier. Vervolgens kunt u via het menu navigeren naar de pagina met adviezen voor preventiebeleid van de koepelorganisatie die bij uw organisatie past.