Aanvraagformulier voor eerste aanvraag of herbeoordeling

Met dit formulier kunt u voor uw vrijwilligersorganisatie een aanvraag indienen voor de Regeling Gratis VOG. Voor het invullen moet u:

  • een KvK-nummer hebben;
  • gemachtigd zijn om het formulier voor uw organisatie in te vullen;
  • als organisatie voldoen aan de voorwaarden.