Regeling voor vrijwilligers

De Regeling Gratis VOG is een samenwerking tussen de koepelorganisaties van vrijwilligersorganisaties van de sport, bij de kerken en overige vrijwilligersorganisaties, het CIBG en Justis.
Het doel van de Regeling is een veilige omgeving creëren in het vrijwilligerswerk, zonder grensoverschrijdend gedrag.
Op deze website kunnen organisaties een aanvraag doen voor toelating tot de Regeling. Het aanvragen van individuele Verklaringen omtrent het Gedrag (voor een persoon) gaat via Justis.