Aanvraagprocedure

Als u op de juiste manier een aanvraag hebt ingediend voor uw organisatie, kijkt het CIBG eerst of uw aanvraag volledig is. Daarna beoordeelt het CIBG uw aanvraag. Zodra u bent toegelaten tot de Regeling, kunt u gratis VOG's laten klaarzetten bij Justis. Het is belangrijk dat u beschikt over eHerkenning.
 

De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. VOG’s aangevraagd bij het gemeenteloket worden sinds 1 januari 2015 niet meer vergoed. Om uw vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal klaar zetten. Hiervoor moet uw organisatie over eHerkenning van betrouwbaarheidsniveau 2+ beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

Stappenplan aanvraag Regeling Gratis VOG