VOG klaarzetten

Uw organisatie heeft eHerkenning en is toegelaten tot de Regeling Gratis VOG? Dan kunt u bij Justis gratis VOG's klaarzetten voor uw vrijwilligers.

Stappenplan klaarzetten VOG

De VOG is klaargezet. Hoe lang moet ik wachten?

De organisatie krijgt een e-mail met bevestiging van de klaargezette VOG-aanvraag en het e-mailadres waarnaar de aanvraag is verzonden. Als de vrijwilliger de aanvraag heeft afgerond, neemt Justis binnen acht weken een beslissing. In de praktijk krijgt de vrijwilliger zijn VOG meestal binnen twee tot vier weken. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat de vrijwilliger in aanraking is geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.

Vrijwilligers uit andere EU-landen

Voor VOG-aanvragen van mensen uit andere EU-landen vraagt Justis ook de justitiële gegevens op in het land van nationaliteit. De behandeling van een aanvraag kan hierdoor vertraging oplopen. Justis informeert de aanvrager hierover per brief.