Regeling Gratis VOG

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's voor uw vrijwilligers kosteloos. Uw organisatie hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

Op deze website en in dit filmpje kunt u zien aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Regeling. Zo moet u allerlei informatie aanleveren bij het CIBG.

Regeling Gratis VOG (E-herkenning 3)