Regeling Gratis VOG

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's voor uw vrijwilligers kosteloos. Uw organisatie hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

Op deze website en in onderstaand filmpje kunt u zien aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Regeling.

Wist je dat je als vereniging een gratis VOG voor je vrijwilligers kunt aanvragen?

Deze Verklaring Omtrent het Gedrag wordt verstrekt als jouw vrijwilligers geen strafbare feiten hebben begaan die hun werk in de weg staan.

Hiermee geef je een duidelijk signaal af dat sociale veiligheid op jouw vereniging heel belangrijk is. En dat jouw leden of deelnemers in goede handen zijn.

Hoe vraag je zoÕn gratis VOG voor je vrijwilligers aan?

1) Ga naar de website gratisvog.nl en meld je vereniging aan. Verwijs naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van jouw club. Je hebt grote kans op goedkeuring als je twee van de drie goed hebt geregeld en gecommuniceerd hebt met je leden of deelnemers. Bij goedkeuring ontvang je een mailtje met de vervolgstappen.
2) Vraag E-herkenning 2+ aan voor je club. Dit is een online identiteit voor je vereniging, die je nodig hebt om de gratis VOGÕs klaar te zetten.
3) Zet per vrijwilliger een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risicoÕs gecheckt worden die voor de functie van belang zijn.
4) Daarna is de vrijwilliger aan zet. Deze logt in met Digi-D, rondt de aanvraag af en geeft akkoord.
5) De vrijwilliger ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging. De vereniging checkt of de VOG echt is, geeft deze weer terug en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft.

Maak jouw vereniging veiliger.
Ga naar gratisvog.nl

Dit is een productie van NOV, NOC*NSF en CIO.
Video: Creative Beards; Tekeningen: Andre Slob