Afhankelijkheid en kwetsbaarheid

Vrijwilligers werken vaak met mensen die op een bepaalde manier van hen afhankelijk en op die manier ook kwetsbaar zijn. Zo kan een vrijwilliger bijvoorbeeld informatie achterhouden, ervoor zorgen dat mensen niet mee mogen doen, weigeren hulp te bieden of mensen in een lastige of bedreigende situatie brengen. Om deel te kunnen nemen aan de Regeling Gratis VOG moet u kunnen omschrijven op welke manier mensen afhankelijk zijn van uw vrijwilligers.

Voorbeelden van vrijwilligers en kwetsbare mensen

Vrijwilligers werken vaak met mensen die op een bepaalde manier van hen afhankelijk zijn. Om deel te kunnen nemen aan de Regeling Gratis VOG moet u kunnen omschrijven op welke manier mensen afhankelijk zijn van uw vrijwilligers en daarmee kwetsbaar zijn. Op welke manier lopen zij het risico slachtoffer te worden?

Wie is kwetsbaar volgens de Regeling?

De Regeling noemt onder andere:

  1. Minderjarigen
  2. Mensen met een verstandelijke beperking
  3. Mensen die zorg vragen of krijgen
  4. Mensen die gebruik maken van het aanbod van een welzijnsinstelling
  5. Mensen die een persoonsgebonden budget hebben
  6. Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning

Deze lijst is echter niet uitputtend.

De Regeling richt zich op organisaties met vrijwilligers waarbij die vrijwilliger een positie bekleedt die hij kan misbruiken. Voorbeelden van mensen in kwetsbare positie zijn ex-gedetineerden, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met schulden, ouderen, vluchtelingen, (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking, maar het kunnen ook andere mensen zijn. Het is aan de organisatie om te omschrijven wat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van deze mensen is en welke situaties met de vrijwilliger risicovol zijn.

Wat is afhankelijkheid?

Mensen kunnen op meerdere manieren afhankelijk zijn van vrijwilligers. Zo kan een vrijwilliger bijvoorbeeld informatie achterhouden, ervoor zorgen dat mensen niet mee mogen doen, weigeren hulp te bieden en zo mensen in een lastige of bedreigende situatie brengen waarin zij dingen doen of waarin hen zaken overkomen die ongewenst zijn: mishandeling (lichamelijk en geestelijk), diefstal, seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik, intimidatie, het afreageren van frustraties.