Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.  

Hoe vaak dient u voor uw vrijwilligers een VOG aan te vragen?

Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.