Preventief beleid sportorganisaties (NOC*NSF)

Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken. Op de website van NOC*NSF vindt u hierover veel informatie. Hier geven we u vast een inkijkje in wat u kunt doen.

Wat sociale veiligheid in de sport inhoudt en welke rol VOG's hierbij spelen, kunt u zien in onderstaand filmpje:

Maak werk van sociale veiligheid op jouw vereniging

Elke vereniging moet een plek zijn waar leden zich veilig voelen en met plezier kunnen sporten. Als bestuurder draag je zorg voor die veiligheid.

Maar wat weet je eigenlijk van de achtergrond van je vrijwilligers?

Is er op jouw vereniging nooit sprake van grensoverschrijdend gedrag?

En is er een luisterend oor voor iemand die zijn verhaal kwijt wil?

Wellicht denk je:

‘Het is hier ons kent ons, we kennen elkaar al zo lang..

We krijgen nooit klachten, dat soort dingen spelen niet bij ons.

Wie moet dit dan oppakken? Onze vrijwilligers doen al zo veel!

Door sociale veiligheid goed te regelen, neem je als vereniging verantwoordelijkheid voor het welzijn van de leden.

Door bijvoorbeeld referentiechecks te doen en gratis VOG’s aan te vragen, ken je de achtergrond van je vrijwilligers beter.

Met duidelijke gedragsregels weet iedereen waar ze zich aan moeten houden en kun je mensen daarop aanspreken.

En als er iets gebeurt, is het fijn dat leden hun ervaring kunnen delen met een vertrouwenscontactpersoon.

Benieuwd naar wat je nog meer kunt doen aan sociale veiligheid op jouw vereniging?

Ga naar www.centrumveiligesport.nl voor het stappenplan High 5!

Deze video is een productie van NOC*NSF. Video: Creative Beards. Tekeningen: Andre Slob

Gedragsregels

Het is belangrijk dat u als organisatie gedragsregels heeft. NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is belangrijk dat uw begeleiders op de hoogte zijn van deze gedragsregels. En u moet als organisatie regelen dat uw begeleiders ook onder deze gedragsregels (en het tuchtrecht) vallen. Hoe u dat doet, leest u hierna. 

Sportorganisaties die niet aangesloten zijn bij een sportbond kunnen ook de gedragsregels van NOC*NSF van de website halen of ervoor kiezen om eigen gedragsregels op te stellen en deze door begeleiders laten ondertekenen. Lees de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF

Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen. Daarom is het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe vrijwilligers:

  • Houd een kennismakingsgesprek.
  • Check referenties; bel de club waar waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3 jaar.
  • Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • Maak de begeleider bekend met de gedragsregels (zie hierboven).

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Laat de VCP bij voorkeur een training volgen (bij ASK/NOC*NSF). 
Lees meer over de vertrouwenscontactpersoon.

Mensen van uw sportorganisatie (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Een vertrouwenspersoon moet goed bekend en bereikbaar zijn binnen de organisatie. Vermeld daarom altijd contactgegevens. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld vermelden in uw nieuwsbrief of op uw website.