Preventief beleid vrijwilligersorganisaties

Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Op de website In veilige handen vindt u hierover veel informatie. Deze website is nu nog vooral gericht op vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen, maar is eind mei ook geschikt voor vrijwilligersorganisaties die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Hieronder geven we u vast een inkijk in wat u kunt doen.

Gedragscode

Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact . Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. Op In veilige handen kunt u alles lezen over gedragsregels en de gedragscode. U kunt daar ook een modelgedragscode downloaden. We adviseren u deze modelgedragscode te gebruiken, zeker als u wilt aansluiten bij de registratielijst van mensen die over de schreef zijn gegaan.

Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) misbruik makkelijker te maken.

Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag of seksueel misbruik is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk. Lees meer over vertrouwenspersonen op In veilige handen. 

Aanstellingsbeleid

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen van een organisatie. Daarom is het belangrijk je vrijwilligers echt te selecteren. Een doordacht en kritisch aanstellingsbeleid kan een hoop problemen voorkomen. Lees meer op In veilige handen of download hier de tips.