Preventief beleid vrijwilligersorganisaties (NOV)

Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken. Op de website In veilige handen vindt u hierover veel informatie die voornamelijk is toegeschreven op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Veel materiaal kunt u echter ook gebruiken voor het voorkomen van ander grensoverschrijdend gedrag. Hierna geven we u vast een inkijk in wat u kunt doen.

Wat sociale veiligheid in het vrijwilligerswerk inhoudt en welke rol VOG's hierbij spelen, kunt u zien in onderstaande video:  

Maak werk van sociale veiligheid binnen jouw organisatie

Elke organisatie moet een plek zijn waar mensen zich veilig voelen.

Als bestuurder draag je zorg voor die veiligheid.

Maar wat weet je eigenlijk van de achtergrond van je vrijwilligers?

Is er binnen jouw organisatie nooit sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Is er een luisterend oor voor iemand die zijn verhaal kwijt wil?

Wellicht denk je:

Het is hier ons kent ons, we kennen elkaar al zo lang.

We krijgen nooit klachten, dat soort dingen spelen niet bij ons.

Wie moet dit dan oppakken? Onze vrijwilligers doen al zo veel!

Door sociale veiligheid goed te regelen, neem je als organisatie verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle betrokkenen.

Door bijvoorbeeld referentiechecks te doen en gratis VOG’s aan te vragen, ken je de achtergrond van je vrijwilligers beter.

Met duidelijke gedragsregels weet iedereen waar ze zich aan moeten houden en kun je mensen daarop aanspreken.

En als er iets gebeurt, is het fijn dat deelnemers hun ervaring kunnen delen met een vertrouwenscontactpersoon.

Benieuwd naar wat je nog meer kunt doen aan sociale veiligheid binnen jouw organisatie?

Ga naar www.inveiligehanden.nl voor meer informatie

Dit is een productie van NOV. Video: Creative Beards; Tekeningen: Andre Slob

Om in aanmerking te komen voor de Regeling, moet u minimaal twee van de drie onderstaande zaken geregeld hebben.

1. Gedragsregels

In de gedragsregels staan richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. De regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact. Het gaat om een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Ondertekende gedragsregels kunnen, in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag, helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. Op In veilige handen kunt u alles lezen over gedragsregels en de gedragscode. U kunt daar ook een modelgedragscode downloaden

2. Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbare mensen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen van een organisatie. Daarom is het belangrijk uw vrijwilligers te selecteren. Een doordacht en kritisch aannamebeleid kan een hoop problemen voorkomen.

Een goed aannamebeleid omvat minimaal:

  1. een intakegesprek
  2. de verplichting een VOG te overhandigen als de vrijwilliger gaat werken met kwetsbare mensen. Lees meer op In veilige handen.

3. Vertrouwenscontactpersoon

Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. 

Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een (tweede) vertrouwenscontactpersoon belangrijk.
Een vertrouwenscontactpersoon moet goed bekend en bereikbaar zijn binnen de organisatie. Vermeld daarom altijd contactgegevens.
Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld vermelden in uw nieuwsbrief of op uw website.

Lees meer over vertrouwenscontactpersonen op In veilige handen