Scholen, Buitenschoolse en Tussenschoolse Opvang

De Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers is niet bedoeld voor vrijwilligers die wettelijk verplicht zijn om een VOG aan te vragen. Dit betekent dat vrijwilligers in de kinderopvang of de tussenschoolse opvang niet onder de Regeling vallen. Binnen scholen kan een (beperkte) groep vrijwilligers in aanmerking komen voor de Regeling. Het gaat dan om vrijwilligers waarvoor geen wettelijke verplichting geldt. Dit zijn bijvoorbeeld voorleesouders of vrijwilligers die helpen bij het oversteken rondom de school. Hierna volgt extra uitleg hierover.

Algemeen geldende regels

Wie in het onderwijs werkt (in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs), moet een VOG overleggen. Dit is wettelijk verplicht. Deze verplichting kan ook gelden voor vrijwilligers die actief zijn op scholen. Organisaties kunnen, voor vrijwilligers die verplicht een VOG moeten hebben, geen aanvraag doen voor de Regeling Gratis VOG. Voor vrijwilligers waarvoor geen VOG-verplichting geldt, kunnen scholen wel een aanvraag doen voor de Regeling Gratis VOG. Deze vrijwilligers moeten dan wel werken met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld minderjarigen) en voldoen aan de overige criteria van de regeling.

Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang (BSO)

Kinderopvang en buitenschoolse opvangorganisaties kunnen alleen gebruik maken van de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers die niet vaker dan een half uur per drie maanden actief zijn op een betreffende locatie. Alle andere vrijwilligers vallen onder de VOG-plicht van de Wet Kinderopvang. Deze vrijwilligers vallen hiermee onder een verplichte continue screening. Organisaties zijn wettelijk verplicht deze vrijwilligers te registreren in het Personenregister kinderopvang voor continue screening. In de praktijk kunnen kinderopvang- en buitenschoolse opvangorganisaties hierdoor niet tot nauwelijks meedoen aan de Regeling Gratis VOG.

Onderwijs en Tussenschoolse Opvang (TSO)

Medewerkers die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling moeten in het bezit zijn van een VOG. Dit staat in de onderwijswetgeving. De VOG is in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en binnen het mbo wettelijk verplicht voor onder andere leraren, directieleden, (con-)rectoren, leraren / onderwijsassistenten in opleiding en overblijfmedewerkers (TSO en primair onderwijs). Zie voor een volledige lijst de website van school en veiligheid.