Procedure

 

Aanmelden

 

Met uw aanmelding machtigt u het contactpunt waar u onder valt om uw organisatie op te geven voor de Regeling Gratis VOG bij het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS). De procedure is als volgt: 

1. U meldt uw organisatie aan op deze website.
Belangrijk: Zorg ervoor dat u bij aanmelding uw beleid kunt uploaden, beschrijven of kunt aantonen door een link naar het beleid op uw website! U moet gemachtigd zijn om de aanmelding namens uw organisatie te doen.

2. Het contactpunt kijkt of uw aanmelding volledig is en geeft u eventueel advies
Mocht er informatie ontbreken of zijn er vragen over uw aanmelding, dan krijgt u een verzoek om aanvullende informatie. Het contactpunt kan u adviseren of het zinvol is om door te gaan met de aanmelding. Het contactpunt stuurt uw aanmelding vervolgens door naar het CIBG, dat de aanmelding toetst voor het ministerie van VWS.

3. U krijgt een melding 
U krijgt van het contactpunt een e-mail dat uw aanmelding naar het ministerie van VWS is doorgestuurd en daar in behandeling wordt genomen.  

4. Het ministerie besluit uw aanmelding goed te keuren of af te wijzen
Het ministerie heeft hiervoor in principe 8 weken vanaf het moment dat het contactpunt uw aanmelding doorstuurt. Het ministerie probeert uw aanmelding zo snel mogelijk te verwerken, zodat uw vrijwilligers snel een gratis VOG kunnen aanvragen. Als uw organisatie wordt toegelaten tot de regeling,ontvangt u van het contactpunt een e-mail. Als het ministerie uw aanmelding afwijst, ontvangt u een schriftelijk afwijzingsbesluit op het adres dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Krijgt u een afwijzingsbesluit en denkt u dat dit besluit onterecht is, dan kunt u advies vragen aan het contactpunt. Als u wilt, kunt u bezwaar maken bij het ministerie van VWS. In het besluit staat hoe u dit moet doen.

5. Bij goedkeuring gaat u aan de slag
Wanneer uw organisatie een e-mail heeft ontvangen dat u bent toegelaten tot de regeling, kunt u gratis VOG's voor uw vrijwilligers klaarzetten. U kunt ook extra profielen aanvinken, bijvoorbeeld als een vrijwilliger een financiële taak heeft.  Omdat u bent toegelaten tot de regeling, ziet u daar de optie om een gratis VOG aan te vragen. Als u deze optie niet ziet, moet u niet doorgaan met het klaarzetten van VOG's.

6. Publicatie op de website
Als uw organisatie definitief tot de regeling is toegelaten, komt zij samen met andere organisaties via een verzamelbesluit van het ministerie op deze website. U hoeft deze publicatie niet in de gaten te houden. 

Vraag alvast eHerkenning aan!

De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. VOG’s aangevraagd bij het gemeenteloket worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Om uw vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal klaar zetten. Hiervoor moet uw organisatie over eHerkenning (EH1 = betrouwbaarheidsniveau 1) beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

 

Aanmelden